Ravnica

PRODATOukoliko imate nekih pitanja
u vezi sa slikom
kontaktirajte nas
Ravnica
Twitter
Pintrest
Linkedin
Google+
Facebook

Autor:

Naziv: Ravnica

Tehnika: Akvarel

Dimezije bez rama: 26 X 19 cm

Godina nastanka: 2003.

 


Nazad

O autoru

Je bio istaknuti vojvođanski slikar i profesor univerziteta. Rođen je 1924. godine u Perlezu, opština Zrenjanin. Završio je učiteljsku školu u Vršcu, Višu pedagošku školu u Novom Sadu, a Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu. Doktorirao je likovnu pedagogiju u Nemačkoj. Predavao je na novosadskoj Višoj pedagoškoj školi, a po osnivanju Akademije umetnosti 1974. godine prelazi na likovni odsek ove visokoškolske ustanove. Od 1980. godine radio je kao profesor Pedagoškog fakulteta u Rijeci, u Istri. Osnovao je Društvo likovnih pedagoga Vojvodine, a njegovo delo je i Centar za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine koji je uspešno vodio od 1954. do 1980. godine.Dobitnik je nagrada "25 maj", Oktobarske nagrade Novi Sad, Iskre kulure, priznanja Zaslužnih likovnih pedagoga Jugoslavije, kao i američke "Edvin Zigfeld" 1993.godine, za vaspitanje putem umetnosti. Preminuo je 2010. godine, u Novom Sadu.

Trenutno gledate sliku RAVNICA | Bogomil Karlavaris